top of page

Hae Hae 

Artists: Bey, Toy, Rydey & Ziya

Released Date: 4th March 2017

[Chorus] [BEY]

Haehae haehae hae setuwebea

Fosheneekee nooney getu webea

Olhenee dhoo wegen hiyy dhoo

Awahey mi wanee hithu windhu

 

[Verse 1] [RYDEY]

Edhimaalun midhimaalun laafaa dhaairu ihthifaagun

Namaves balaalaashey mi thibi dhimaa inthizaaru

kuran isthihaaru bunan hiyvi haalu feni thi thihthi chaalu

yaaru maadhurun furaa dhulun bunaani fihthi baaru

jinsulaa mi hihsuthah sihsuvaathi

visnumah annanee kuraane kanthah sirrun kairi

kairee Bunaane basthah gasthah vaasilvaan mihiyy bunaathi

dhahkaa fahkaa gunavanthakun thanthan hihluvaathi

Faalhu kuraanee gaathugaa falhu thaakugaa

Kaaku fas kuraanee masthuveema faruvaa nuvaa

Saafu bas bunaanee madun beehilaa asaru naarugaa

dhaanu fannugaavi jaanu bos dhemun ma karugaa

Ufaa hoadhamun roalamun athun kuraa kamun

kamun dhamun moalhikan filaa thanun ufaa thakun

Gelli loa hulhuvi boa kahaala thedhuve huvaa athun

phone nagaa Message kuran feshee suvaalakun

 

[Chorus] [BEY]

Haehae haehae hae setuwebea

Fosheneekee nooney getu webea

Olhenee dhoo wegen hiyy dhoo

Awahey mi wanee hithu windhu

 

[Verse 2] [ZIYA]

Zaathakah balaagothun hiyy chis chis mi wanee

maathakah nuwey reethikameh heelumun raanee

fathuramun meeruwas magumathin dhaathee

madu madun fahathun aharun dhaanee

thalhuwamun burigandu haluwaalaathee

aruwamun than than aan heylaathee

madu wumun dhaan kairi ah annaanuthoa

fariwe thimaa folhe waguthuga gaathuga hunnan beynumey

ariwe thimaluge foni fodhu boalan aan mirey dhaanmaey

thira kuriyas nethe dhura dhewekashe huwaa

miwagotheh neyge dhulun bayaan kuran undhagoowey

aanhaa

thee dhoa ebunaa mia khalifa

toy , rydey , bey nikan balaabea mioh kameh dhoa

 

[Chorus] [BEY]

Haehae haehae hae setuwebea

Fosheneekee nooney getu webea

Olhenee dhoo wegen hiyy dhoo

Awahey mi wanee hithu windhu

 

[Verse 3] [Toy]

magumathin fene ginain manje kairin dhaathee

waathee kairee zaathee nukoh adhey faathee

basthee gathumeh nudhinas hasthee lolun

alhi kandaalabea hai jahaalabea

bodu waathee kuran kameh mashah neygifa

feydhifa miwa huri ha kameh mashah reywifa

keyhthifa kairin mage gaiga jehi gane geynifa

rey dhiha soatu mage beylifa

beynifa ethah rey rey

aan

soatu mage beleythee sodu kameh neygeythee

odu kameh beleny

manjege fari harakaathah mashah eba neshey

eba hewey

aan feshi kuran folow snap in fahe eyna aah

bey ayaa ehkoh jehin hi dheyha ah weynakah

waaney hithah araa balan in film heyriyaa

balan indha eygen nikui bodu beyriyaa

ey miaa wahtharu kamun manje aslu sifa

bustuwefa

 

[Chorus] [BEY]

Haehae haehae hae setuwebea

Fosheneekee nooney getu webea

Olhenee dhoo wegen hiyy dhoo

Awahey mi wanee hithu windhu

bottom of page