top of page

Vissaara

viussaara.PNG

Artists: Toy, Rydey, Limits, Zya

Released Date: 8th June 2021

[Chorus]
Ok ma beynumeh nuvey dhuhvaalan loboa badi eh

Dhuluge urain nikunna thoonu flow mee kandi eh

Mithanah kokkomen thi bindhaalee mee hoho gadi eh

Nuvebe vaanuvaa kaemen nuvi alhi eh, banave

 

Vissaara, Vissaara, Vissaara thiki thiki

Vissaara, Vissaara, Vissaara thiki thiki

Vissaara, Vissaara, Vissaara thiki thiki

Fassaalaa than than vissaalaa vissaara thiki thiki

[Toy]

Ekeh dheyh thineh, reken dhey thihen
Eren neiy bimeh, fai elhen neiy imeh
Gelhen neyngigen feleyney thibe 
Neyngeyney mi game, fesheyney nimey

Hathareh faheh haeh, aratheh fadha baeh 
Gadhareh nethi elhi alifaanehga dhareh

Garubagatheehsure beynunvi fame 
Nethey vefa mithaa bathalakah beynun hifey
Lhemakah lhemekey neyngun mi game
Bala heekureehe rap kurumun ginain fame libey?
Fansun libey? 

Hithun thee rappareh bala mi kamuga mashaa kaley dhevare
Dhe nameh, Dherae mashakee rappareh bala kae thi kena eh
Ekamaa kadave kae liyefa kiyas dhen edhanee fenashe
Dhen dhaanvee dhe lakin veri ekani geyashe

[Rydey]

Mihaaru kanfathah ivey ehcheh noon kaleymen laa halheykakee
Rap mashah mee ice soft, alhey dhen maa faseyhaee
Dhusmanunthah size koh mi muguranee rap high score
Mihendhen alhikoh nice koh hunnan habeyhey kaahaa beyhakee

Raaguthakah mee Ted Bundy, hedhumah fahu edhumah merumah vee
Thaaluthakah adu vedhumah dhee fethumah fahu athuraa rap thah mee
Gaimuvethaa engi thedhukan mee neshumah varulaa thedhuvanee
Roa kuraa varun flow meehun ahanee "fegutha thee?"


[Chorus]

Ok ma beynumeh nuvey dhuhvaalan loboa badi eh
Dhuluge urain nikunna thoonu flow mee kandi eh
Mithanah kokkomen thi bindhaalee mee hoho gadi eh
Nuvebe vaanuvaa kaemen nuvi alhi eh, banave

Vissaara, Vissaara, Vissaara thiki thiki
Vissaara, Vissaara, Vissaara thiki thiki
Vissaara, Vissaara, Vissaara thiki thiki
Fassaalaa than than vissaalaa vissaara thiki thiki


[Limits]
SR gaatheh nuveveyney kaemen dhen kessaalaa
Vissaara vaathee meehun dhuvanee lhen thah ehlaalaa
Visnaalaa dhemi dhemi koareh furigen asthaa fen faibaa
Thibbaa hilameh nuve fen thah raalheh hen ais thehmaalaa

Iraafa goalhi alhaa irah dhey roalhi araa
Ukaafai veyey faisaa ranaa rissaa goahchah alhaa
Ma bindhaalaa than alifaan hifaafaa roave andhaa
Ais jehifai vaa mee kolhi gandu avahah vahdhaa boa hiyalah

[Zya]

Dhe aharu kurin vee nafsaanee 
Hithah thadhuvaa gothah vahdhaalee
Lyrics thah mahchah kassaalee
Baazeh ais kaalhuthah fassaalee

Mulhi gaumuves kae menah hini galhaa
Size eh noon anga naaruva balaa
Joohey thi bonee nuve bala ralaa
Salhi baisaa ohh buranee karaa

Jehifaa kanehgaa thibee matha vaanuvaa
Revifaa birun gos dhuve filee faalhuga
Karuthaa fenah erigen heyrenee baarulaa
Loa hulhuvan vee mithaagaa kaakutha?

Aharun lashkaru miothee vashaalaa
Dhiri thibbaa kaemen han dhamaalaa
Red army inn athuvehje fahaalaa
Hanjaru nagaafa dhulah haraalaa


[Chorus]

Ok ma beynumeh nuvey dhuhvaalan loboa badi eh
Dhuluge urain nikunna thoonu flow mee kandi eh
Mithanah kokkomen thi bindhaalee mee hoho gadi eh
Nuvebe vaanuvaa kaemen nuvi alhi eh, banave

Vissaara, Vissaara, Vissaara thiki thiki
Vissaara, Vissaara, Vissaara thiki thiki
Vissaara, Vissaara, Vissaara thiki thiki
Fassaalaa than than vissaalaa vissaara thiki thiki

bottom of page