top of page

Hathiyaaru


Artists: Zya X Toy X Bey X KB ft. Civilized Wolf

Title: Hathiyaaru

Ras......
Rathaa...

//ZYA//
Boa mahchah aee ali'gulhaeh, vashaigen dhaathan ma hoadhan ulhey
Loa mahchah mamee ginihilaeh, araigen dhaathan balan dhen hurey
Koa mahchah eyri aiythilaeh, shakuvaa thabakah laigen dhuvey 
Roakah adhi  nuvey fin'divegeneh, gislaa karunun dheloa furey

 —aan—
Nuvaanehey fahe  meehaku hairaaan
Mithaanga meenaa kohfaa haijaan
Nethe rekeveykah thiyahen dhajjaal
Loa mahchah faavedhaane  shaithaan

//KALHU BAKARI// 👹 


Rapper'run koshain kaahen kaa (shaithaan)
Rapuge bimuga jaahehvaa (shaithaan)
Balhu dhe dhalhun thaajehvaa (shaithaan)
Kalhuvefa kalhu kaalheh'haa

//ZYA//
Insaafu hoadhaani mithanuga  hanjarun
Alhi buruvamun  maminikuthee lashkarun
Fihigen thidhany bunelaa basthakun
Hangaa namuga ! Dhuvanee maskamun !

Madumadun huregen veyveykah neythey
Beynunhaa ehcheh  heydhekah neythey 
Mikamuga dhuleh dheveykah neythey
Soduvegen fahathah jeheythan feyney 

Zaatheevaa meehun mulhin ves vashaigen
Vaatheemaa gathugaa heyokoh balaigen 
Dhaneema karah ves fainey araigen 
Ulheykah netheeme  loa ves maraigen 

(Hilaa)
Loa ves maraigen 
(Noolhey nan)
Loa ves maraigen
(Hila hitheh)
Ulheykah netheeme loa ves maraigen 

Eba lahvaa chuku chuku
Meena alhaa gudu gudu
Dhefai laane thuru thuru
Vaagi dhey hulhu hulhu
Thiya vanee fundu fundu
Vaashey mashaa dhuru dhuru

(Hey)
Magey faidhoshun vaani kae chis chis
Magey faidhoshun vaani kae chis chis
Magey faidhoshun vaani kae chis

//BEY//
(Chorus) x2
Hathiyaaru negeema aharun gadha
Fai dhashu vedhaane kae chiss
Kasiyaarun beleema madhadhudhaareh nuvaaney
Vedhaane kae chiss

//TOY//
Dhimaa wiyas adhi dhaheh nuweye
Mizaajuga ma sakae huwaey
Kiyaa lyrics beats aa 69, veema
Fahathah jehilan adhi laheh nuve ey

Mugurun muguraa laanan ekah
Hulhu hulhu thah kuraanme chas
Thuru thuru laa rap nukure huthuru
Dhurun dhurun bala SR waane ras

Jehumah thedhuwaaneme reyhah 
Mekuhah dhuwe laanan habeyhah
Gelhunas dhey nethi kaemen hey 
Fonu aruwaa thidhany beyrah game'aa

Rulhi naaruwa dhaaney rage ah 
Kulhen noolhe masha vaan beyzaar
Kulhifas ma nagaa kaemenge
Dhuhwaanan sikundi habeyhah seykah 

Ayee
Alhi haahdha faadha, mage naastha naaga 
Ali faanaa nukulhe adhi naara gaathah 
Bali haadha haa ma nuwe gadha fadha 
Kandi kaahtha thaaga ley faahdha haahah 

Vaki gaana gaana neh vaadha masha
Kureweykah habandah kaalaafaanan
Mami rathaa kalhaa gadha haadha haa ma
Kureweykah hama neh mi aadha kaadha

Alhiwaan ulhe kaen hadi haawany
Badiya kandi hathurunnah mage hadhiya aki
Bandhi thah mathy, bala bala dhariyaa
Vazanaa bas magey hathiyaaraki

Bas misile, bro flow kihaa sick
Ras mi ain , Wo! Ho! irani
Lonsi a theeru, naganee mae kill
Fas nujeheyne vaanee kaen chis

//BEY//
(Chorus)
Hathiyaaru negeema aharun gadha
Fai dhashu vedhaane kae chiss
Kasiyaarun beleema madhadhudhaareh nuvaaney
Vedhaane kae chiss

//CIVILIZED WOLF//
Kaemen thi ulhenee kihineii hadhaigen 
Gulheema phone'un sim nagaagen 
Noolheveyne thihen dharaagen 
Moonu mahchah mae ring araagen
Woah 

Mae rap game dhee mashah (mashah)
Kae hih nagaafa nulanees kae ge athah (athah)

Kaemen hurihaa rapperun boalabe koareh oiy gothah (oiy gothah)
Aii heyovaru koffa aruvaanulanees kae kolah (kae, Kae kolah)
Ma kuriah fiyavalhu elhevey varah dhey dhurah 
(dhey, dhey dhurah)
Ma fenifaa dhiyavaru boduvey chikun vey heyhuras (oooooooooh)

Nah nah nah 
Kulhen thiulhenee alifaanaa aan 
Dhivaanaa baa 
Athuga miothy wah wah wah 
Athuga nujeheythaa baahvaafaa 
Kaemen ulhelaa havaalaan (ulhelabea)
Dhen la la laa
Alhivaan thi ulheny kaakahthaa 
Kuran ulheynee vaa kanthah 

Pah pah pah 
Ulhenee faadakah zaathakah 
Vedhaane hadhaanakah maadhamaa 
Arain goss kaarakah thaargaa 
Baarakah faarakah halaakakah 
Aa raagakah dark akah 
Maraa gaathuga haadhahaa 
Noolhebe partu vaan maa varah (na na na)

bottom of page